باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با حشرات موزی : سم حشره‌کش خانگی آلترین

مبارزه با حشرات موزی : سم حشره‌کش خانگی آلترین

آلترین یا پینامین: (allethrin)(Pynamin)

آلترین allethrin Pynamin

حشره‌کش تماسی، گوارشی وتنفسی از گروه پایروتروئیدها

فرمولاسیون:

۱  پی نامین Pynamin                    %۲۵                 EC
۲  پی نامین Pynamin                    %۱۵                 Tb

تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷

ویژگی‌های خاص آلترین یا پینامین :

نحوه اثر: تأثیر بر روی سیستم عصبی حشره ، اختلال در عمل نرون‌ها از طریق اختلال در  کانالهای  سدیم طناب عصبی

موارد مصرف در ایران:

حشره‌کش خانگی: آفات بهداشتی

راهنمای مصرف:

•غالباً با ترکیبات سینرژیتی مانند متیلن دی اکسی فنل به کار می رود.
•به علت شدت تأثیر آن نسبت به پیرترین طبیعی در فرمولاسیون‌های مایع جایگزین آن (پیرترین طبیعی) می‌شود.

ملاحظات زیست محیطی:

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  ۵۸۵-۱۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50برای پرندگان ۲۰۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها۳۰- ۵/۱۷ میلی‌گرم بر لیتر
•برای پرندگان خطرناک نمی‌باشد.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.