باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با علف هرز مزارع سم علف کش نیکوسولفورون

مبارزه با علف هرز مزارع سم علف کش نیکوسولفورون

نیکوسولفورون : (nicosulfuron)

نیکوسولفورون nicosulfuron
علف‌کش انتخابی، سیستمیک،  از گروه سولفونیل اوره

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم علف کش نیکوسولفورون http://tehranmall-co.ir/

سامسون        Samsun             w/v      %۴       SC
تاریخ ثبت:  سال ۱۳۸۶

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه(ALS, AHAS)، بخصوص والین و ایزولوسین و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد گیاه.

نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه و قابل جابجایی در  آوندهای چوبی و آبکش گیاه و تجمع در بافت‌های مریستمی.

علائم تأثیر در گیاه:  جلوگیری از رشد، کلروز، نکروزه و در نهایت مرگ جوانه‌ها، رنگ زرد و سپس ارغوانی در برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدریجی گیاه.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): ۲۶ روز

موارد مصرف در ایران:

علف‌های هرز کشیده برگ در مزارع ذرت دانه ای
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله باریک برگ و پهن‌برگ و برخی چند ساله‌ها (مثل قیاق و مرغ) در مزارع ذرت

راهنمای روش مصرف:

•مقدار مصرف ۲ لیتر در هکتار بصورت پس رویشی
•بهترین زمان مصرف مرحله ۲ برگی ذرت می‌باشد.
•این علف‌کش باید در تناوب با سایر علف‌کش‌ها  مورد استفاده قرار گیرد تا پدیده مقاومت درعلف‌های هرز صورت نگیرد.

ملاحظات زیست محیطی:

•این علف‌کش برای پستانداران سمیت پایین دارد.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.