باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم علف کش سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل

سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل

سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل (sulfosulfuron + metsulfuron – methyl)

سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل (sulfosulfuron + metsulfuron – methyl)

علف‌کش انتخابی، از گروه سولفونیل اوره

فرمولاسیون:

فرمولاسیون سم علف کش سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل
سم علف کش سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل http://tehranmall-co.ir/

توتال Total        w/v      %۵+۷۵WG
تاریخ ثبت:  سال ۱۳۸۵

ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه و قابل انتقال درسیمپلاست و آپوپلاست

موارد مصرف در ایران:

کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و نازک برگ در مزارع گندم

راهنمای روش مصرف:

•مقدار مصرف ۴۰ تا ۵۰ گرم در هکتار بصورت پس رویشی با رعایت تناوب با سایر  علف‌کش‌ها.
•بهترین زمان مصرف ابتدا تا انتهای پنجه‌زنی گندم است.
•این علف‌کش به همراه ۱۲۵۰ میلی لیتر سورفاکتانت توصیه می‌شود.
•این علف‌کش فقط برای استفاده در تناوب گندم / پنبه مصرف شود.
•علف‌کش تنها بصورت اسپری مایع استفاده شود.

احتیاط‌های لازم:
•کاربرد این علف‌کش در مزارع جو همراه با محدودیت است.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50): 5000  میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.