همه نوشته‌های برچسب 'آموزش کنترل خشم'

خشونت‌خانگی،خشونت خانوادگی

مهارت‌های زندگی عامل کاهش خشم

مهارت‌های زندگی عامل کاهش خشم سلامت روحی و روان شناسی یکی از انواع خشونت‌ها، خشونت‌خانگی است خشونت، معضلی است …