همه نوشته‌های برچسب 'احساسات همراه با شکست'

شکست ترسناک،طعم شکست

وقتی شکست،وحشتناک می شود

وقتی شکست،وحشتناک می شود سلامت روحی و روان شناسی شکست بخشی از زندگی است شکست طعم گسی دارد اما …