همه نوشته‌های برچسب 'اربعین امام حسین'

زیارت اربعین

چرا زیارت اربعین ؟؟

چرا زیارت اربعین ؟؟ تازه های مذهبی اربعین و عدد چهل خصوصیتی دارد که دیگر ارقام آن را ندارد …