همه نوشته‌های برچسب 'اس ام اس روز مهندس'

شعر طنز روز مهندس, اس ام اس روز مهندس, طنز روز مهندس

شعر طنز روز مهندس (مطلب طنز)

شعر طنز روز مهندس (مطلب طنز) شعر طنز روز مهندس (مطلب طنز) گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب …