باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه : افت کش و سم تتراکلرواتان ( TDE )

پرورش گل و گیاه : افت کش و سم تتراکلرواتان ( TDE )

افت کش و سم تتراکلرواتان ( TDE )

تتراکلرواتان ( TDE )

  :  TDE (DDD)
  با نام تجارتی روتان یا تتراکلرواتان است.

 از مهمترین آنالوگهای د.د.ت است که در گذشته برای کنترل انواع مختلفی از آفات مورد استفاده قرار گرفته است. این سم از احیاء د.د.ت بدست می‌اید. د.د.د برای مهره‌داران کم خطر بوده و سمیت آن حدود ۰٫۲ تا ۰٫۱ د.د.ت می‌باشد.

برای موش صحرائی میلی‌گرم بر کیلوگرم ۳۴۰۰= LD 50می‌باشد. در حالیکه LD 50د.د.ت برای موش صحرایی از طریق گوارشی برابر ۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. این سم روی غدد فوق کلیوی پستانداران فوق‌العاده اثرات ناگواری دارد.

به طور کلی در سموم کلره هر اندازه تعداد اتمهای کلر کمتر شود و جای آنها را گروههای هیدرواکسی یا متیل بگیرد سمیت آن کاهش می‌یابد.

فرمولاسیون تتراکلرواتان ( TDE )
«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.