باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم حشره کش تفلوبنزرون (پسیل در پسته)

سم حشره کش تفلوبنزرون (پسیل در پسته)

تفلوبنزرون  : (teflubenzuron)

تفلوبنزرون (teflubenzuron)

حشره‌کش گوارشی، مانع سنتز کیتین از گروه بنزوئیل اوره (IGR)

فرمولاسیون :

دارتون Dartone                      w/v   %۷۵/۲۱             EC
تاریخ ثبت: ۱۷/۷/۷۴ ثبت موقت اولیه-  تمدید لغایت ۸۶

ویژگی‌های خاص :

نحوه اثر: از حشره‌کش‌های گوارشی بوده و باعث اختلال در پوست اندازی شده و در نهایت سبب توقف تغذیه و مرگ می گردد .

موارد مصرف در ایران :

پسیل در پسته۵/۲ در هزار

موارد مصرف در سایر کشورها :

برگ خوارها در گیاهان زینتی، سفید بالک در گیاهان زینتی

راهنمای روش مصرف :

• با مشاهده اولین مرحله لاروی عملیات سم‌پاشی را انجام دهید که مصادف است با اوج پرواز شب پره‌ها
• حداقل فاصله از آخرین سم‌پاشی تا برداشت محصول ۲ – ۱ هفته
• حداکثر ۳ نوبت سم‌پاشی در سال توصیه می‌شود .
• قبل از سم‌پاشی درسطح وسیع،  کارایی و دیگر اثرات آن در سطح کوچک سم‌پاشی بررسی شود .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50): LD50 برای پستانداران۵۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  برای پرندگان ۲۲۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهیها ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، LC50  برای دافنی ۰۰۱/۰ میلی‌گرم بر لیتر
• تأثیر کمتری روی زنبور Encarsia Formosa دارد. ÷اثر آن روی دیگر پارازیتویید‌ها و پرداتورها بررسی نشده است .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.