باغبانی و پرورش گل و گیاه

سم تیوفانات متیل+تیرام (همای کت) پوسیدگی طوقه برنج

سم تیوفانات متیل+تیرام (همای کت) پوسیدگی طوقه برنج

تیوفانات متیل + تیرام(thiophanate methyl + thiram)

سم تیوفانات متیل+تیرام (همای کت) پوسیدگی طوقه برنج thiophanate methyl + thiram

قارچ‌کش سیستمیک با اثر پیشگیری کننده و درمانی از گروه تیوفانات+ دی متیل دی‌تیوکاربامات

فرمولاسیون سم تیوفانات متیل+تیرام (همای کت) http://tehranmall-co.ir/

فرمولاسیون:

همای‌کت (Homaycat)  تیرام ۳۰% + تیوفانات‌متیل ۵۰%)      ۸۰%WP

تاریخ ثبت: ۲۸/۸/۸۰ (‌ثبت موقت اولیه ) تمدید لغایت ۸۵

نحوه اثر: تیوفانات متیل با ممانعت از سنتز بتا توبولین و تیرام از طریق اختلال عمومی در متابولیسم سلولی اثر خود را اعمال می‌کنند.

موارد مصرف در ایران:

پوسیدگی طوقه در برنج

راهنمای نحوه و روش مصرف سم تیوفانات متیل+تیرام (همای کت):

•ضدعفونی بذر به نسبت ۳ در هزار
•بذرها را باید به مدت ۲۴ ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرم‌خانه نگهداری نمود.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.