باغبانی و پرورش گل و گیاه

مبارزه با افت : سم قارچ کش تری‌فلومیزول

مبارزه با افت : سم قارچ کش تری‌فلومیزول

تری‌فلومیزول ( triflumizole) :

تری‌فلومیزول ( triflumizole)

قارچ‌کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی از گروه ایمید‌آزول‌ها

فرمولاسیون :

:۱ تریفمین Trifmine       % ۱۵        EC

تاریخ ثبت: ۱۰/۴/۸۱ ( تاریخ ثبت موقت اولیه ) – تمدید لغایت ۸۶ جهت کاربرد در شمال کشور

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول

موارد مصرف در ایران :

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

موارد مصرف در سایر کشورها :

جهت ضدعفونی بذر و سم‌پاشی شاخ و برگ درختان میوه، سبزیجات و غلات به منظور کنترل زنگ درختان میوه دانه‌دار Gymnosporangium ، لکه سیاه سیب و گلابی، بیماری‌های ناشی از Fusarium ، Fulvia ، Monilinia ، Tilletia ، Ustilago وغیره .

راهنمای  روش مصرف سم تری‌فلومیزول:

• ضدعفونی بذر برنج به نسبت ۳۳ میلی‌لیتر برای هر یک‌صد کیلوگرم بذر .

ملاحظات زیست محیطی :

• میزان سمیت ( LD50 ، LC50 ، EC50):  ۷۱۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، ۲۴۶۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۲۶/۱ میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، ۷/۹ میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و ۱۴/۰ میلی‌گرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل .

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.