باغبانی و پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه:گیاه توروکودندراسه (Trochodendraceae)

پرورش گل و گیاه:گیاه توروکودندراسه (Trochodendraceae)

 گیاه Trochodendraceae

عکس گیاه Trochodendraceae

توروکودندراسه تنها خانواده از راسته توروکودندرالس است. که شامل ۲ جنس زنده با دو گونه مختلف است که در جنوب شرقی آسیا دیده شده است. هر دو گونه دارای آوند چوبی دوم بدون عناصر آوندی هستند، که در نهاندانگان بسیار اندک است. و چون اوند چوبی ابتدایی را مطرح می کند از نظر طبقه بندی بسیار حائز اهمیت است.

توروکودندراسه http://tehranmall-co.ir/

عادت و شکل برگ: درختانی کوچک (بدون شاخه های کوتاه از جنبه araliaceous ) برگهای همیشه سبز، متناوب ( اما در نوک شاخه ها به صورت پیچیدگی کاذب، چرمی، دم برگهای بلند، بدون غلاف و ساده است. رگبرگهای منشعب . لایه برگ دارای قسمت مشخص پشتی و شکمی است. هر روزنه به صورت جفت و به شکل نعل اسب ظاهر شده اند. برگهای کوچک بدون سلولهای انقال دهنده آوند آبکش می باشد.

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.