باغبانی و پرورش گل و گیاه

آفات و بیماری های گندم : ویروس موزاییک زرد گندم

آفات و بیماری های گندم : ویروس موزاییک زرد گندم

ویروس موزاییک زرد گندم:

بیماری موزاییک زرد گندم Wheat Yellow MosaicVirus

نام علمی :  Wheat Yellow MosaicVirus

این ویروس به نام ویروس موزاییک نوار دوکی گندم هم معروف است و جزء ویروس‎های خاکزاد گندم محسوب می‎شود.

نشانه‎های بیماری تا حدودی شبیه بیماری موزاییک خاکزاد گندم است. نشانه‎های بیماری بیش‎تر روی برگ‎های پایینی در اوایل بهار مشهود است. در صورت بالا رفتن دما علایم بیماری پنهان می‎گردد.

علایم بیماری موزاییک زرد گندم

نشانه‎های بیماری به صورت رگه‎های زرد- سبز رنگ در اوایل بهار ظاهرمی‎شود.
نوارهای ایجاد شده روی برگ، منقطع و باریک بوده و به صورت دوک در می‎آیند. وقتی دمای هوا پایین باشد، نوارها روی برگ‎های پرچم هم امتداد می‎یابند و مناطق رنگ پریده به هم پیوسته و نکروز ایجاد می‎کنند.
نوارهای مایل به قرمز در نوک برگ ایجاد و به مرور نکروز می‎شوند.  درگیاهان آلوده پنجه‎زنی ضعیف بوده و کوتولگی دیده می‎شود.

تولید خوشه و دانه کاهش می‎یابد اما وزن دانه‎ها تغییری نمی‎کند

شکل ویروس موزاییک زرد گندم

پیکره‎های ویروس به شکل میله‎ای بوده و به طور معمول ۱۵ تا ۱۸ نانومتر قطر و ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر طول دارد. پارتیکل‎های نخ مانند نسبتا غیر عادی و بیش‎تر به طور خوشه‎ای شکل هستند. پارتیکل ویروس اغلب در سلول‎های اپیدرمی و پارانشیم برگ‎های آلوده – که نامتراکم است- دیده می‎شود؛ در نتیجه جداسازی مشکل است.

ناقل ویروس موزاییک زرد گندم

این ویروس از طریق قارچ Polymyxa graminis به داخل ریشه گندم وارد می‎شود.

چرخه بیماری موزاییک زرد گندم

ویروس در غیاب گندم در خاک به سر می‎برد و ظاهراً قادر است مدت زیادی همراه قارچ ناقل در خاک به سر ببرد. در پاییز این ویروس از طریق قارچ به ریشه گیاه وارد می‎شود.

آلودگی‎های پاییزه خطرناک است، ولی آلودگی‎های بهاره چندان مهم نیستد. بیماری، تحت شرایط خنک بهار بیش‎تر قابل شناسایی و در شرایط گرم بهار کم‎تر مشهود است.

کنترل بیماری موزاییک زرد گندم

تأخیر در کشت پاییز، بیماری را تا حد قابل توجهی کاهش می‎دهد‎. تناوب کشت باعث محدود کردن وقوع بیماری می‎گردد. استفاده از کود نیتروژن‎دار و کود حیوانی تا حدودی باعث کاهش بیماری می‎گردد. همچنین در حساسیت ارقام گندم نسبت به این بیماری تنوع زیادی وجود دارد.

 

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.