باغبانی و پرورش گل و گیاه

از بین بردن علف هرز علف کش فنوکسارپ پی اتیل(ویپ سوپر)

از بین بردن علف هرز علف کش فنوکسارپ پی اتیل(ویپ سوپر)

فنوکسارپ- پی – اتیل: (fenoxaprop – p -ethyl)

فنوکسارپ- پی - اتیل: (fenoxaprop – p -ethyl)

علف‌کش انتخابی، سیستمیک و تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

فرمولاسیون:

فرمولاسیون Whip super

ویپ سوپر Whip super            w/v      %۱۲EC
تاریخ ثبت:  سال ۱۳۸۳

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسید‌های چرب از طریق ممانعت از عمل استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ‌ها و قابل انتقال به بخشهای بالایی و پایینی گیاه
علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها

موارد مصرف در ایران:

کنترل پس رویشی علف‌های هرز باریک برگ در مزارع چغندرقند.

موارد مصرف در سایر کشورها:

کنترل علف‌های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در سویا، پنبه، چغندرقند، بادام زمینی، سیب زمینی،‌لوبیا، آفتابگردان، سبزیجات

راهنمای روش مصرف:

•مقدار مصرف ۱ تا ۲/۱  لیتر در هکتار در مرحله ۲ تا ۵ برگی علف‌های هرز باریک برگ.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):2090 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران

«مطالب پیشنهادی به شما»

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.